Niklas Huss

Niklas Huss

Digital expert & Consultant - Strategy, Innovation, Analytics & Architecture

Niklas Huss

Niklas Huss har lång erfarenhet av att driva och stötta digitaliserings- och förändringsprojekt, bland annat på Skatteverket där han var ansvarig för att utveckla hur de framtida processerna skulle fungera. Niklas är idag affärsrådgivare på SAS Institute i Norden och arbetar med att stötta organisationer inom offentlig verksamhet samt hälso- och sjukvårdssektorn i att skapa bättre service och effektivare verksamheter. De senaste åren har Niklas även varit en flitigt anlitad och uppskattad talare om framtid och digitaliseringens möjligheter för en bred publik i olika branscher.