Niklas Hellberg

Niklas Hellberg

Digital Advisor & Partner, Ninetech

Niklas Hellberg

Niklas Hellberg har arbetat som digital rådgivare sedan 1990-talet och hjälpt ledande svenska koncerner i deras digitala transformation. Ofta som inhyrd rådgivare i kundens ledningsgrupp.