Katarina Pietrzak

Katarina Pietrzak

Processledare och designer av förändringsprocesser

Katarina Pietrzak

Katarina är en erfaren facilitator, konsult och lärande-designer, som leder grupper, individer och organisationer genom den Digitala Transformationen, genom läranderesor, team- och ledarskapsutveckling, processer för förändrad organisationskultur och förändringsledning. 

Som delägare och verksam inom Mediamentorerna, stödjer hon innovation, affärsutvecklingsprocesser och ledarskapsutveckling i flera olika mediehus. Hon jobbar också som designer och facilitator i olika branscher, för Hyper Island i Stockholm.

Katarinas ambition är alltid att skapa dialog och relationer, såväl internt i organisationer som i kommunikationen mellan organisationer och varumärken - och deras omvärld.