Anna Hass

Anna Hass

Textexpert, Expressiva

Anna Hass

Anna Hass driver textbyrån Expressiva, som ordnar bra texter åt både företag, myndigheter och intresseorganisationer. Anna utbildar i skrivande och bemötande, utifrån sin bakgrund i språkvetenskap. Hon kombinerar verktyg från retorik, journalistik och klarspråk med förändingsledningens förutsättningar psykologi, pedagogik och ledarskap. Anna har arbetat med texter på webben sedan slutet av 1990-talet, och håller passet om copy på Conversionistas utbildning till conversion manager. Anna arbetar för snäll smart kommunikation, samarbetande skribenter och effektiva texter.

Twitter: @glimra