Pricise

Pricise

Pricise

Pricise är en helt ny och unik prismotor som integreras med företagets affärssystem. Lösningen ger möjlighet att med järnhand kontrollera och styra strategiska prisbeslut och att hålla alla prislistor ständigt uppdaterade under tiden som affärssystemet sköter transaktionerna. Med Pricise kan företag säkerställa att alla priser, på alla marknader och i alla kanaler, alltid ligger rätt i förhållande till kundbehov, marknadens förutsättningar och resultatkrav. Därmed förbättras priskontrollen, lönsamheten och kundnöjdheten i ett enda slag.